Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

squirrelll

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viacountingme countingme
squirrelll
squirrelll
3439 3518 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viacountingme countingme

July 04 2015

squirrelll
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire viaciepla-vodka ciepla-vodka
squirrelll
squirrelll

June 25 2015

squirrelll
2958 4af5 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaAinsworthCass AinsworthCass
squirrelll
8916 e75f 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaAinsworthCass AinsworthCass
squirrelll

wolverxne: Wooden footpath through dunes at the ocean beach in Portugal

squirrelll
Kobieta jest piękna, kiedy czuje się szczęśliwa.
— Sophia Loren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaromantycznosc romantycznosc
squirrelll
squirrelll

June 24 2015

squirrelll
8822 c6ab 390
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viacountingme countingme
squirrelll
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viapunkahontaz punkahontaz
6112 be00 390
Reposted fromsugikinator sugikinator viacontrolled controlled
squirrelll
4047 bace 390
Reposted frommup mup
2240 06f8 390

thesadghostclub:

Sometimes I feel like I’m all used up.

shop//facebook//instagram

squirrelll
4408 32af 390
Reposted frommup mup

June 21 2015

squirrelll
Przeszłość była i minęła. Teraz nie możemy jej zmienić. Możemy natomiast zmienić nasze myślenie o przeszłości. Głupotą jest KARAĆ SIEBIE w chwili obecnej z powodu tego, że ktoś zranił nas dawno temu. 
squirrelll
Powinnam już iść spać, bo mi się w głowie pierdoli od przemyśleń.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl